با نام و یاد خدا
با اهدا سلام و تشکر وعرض خدا قوت خدمت دبیران محترم تحریریه و دبیر سرویس ها

چون دوره های گذشته گزارش عملکرد شما همکاران محترم را

در دو گزارش منفک از دبیر تحریریه ها و دبیر سرویس ها خدمتتان ارائه می دهم
.
گزارش عملکرد دبیران تحریریه مجله پارسی نامه در نیمه دوم سال94
( نیمه اول دوره هشتم مجله پارسی نامه )گزارش عملکرد دبیر سرویس های مجله در نیمه دوم سال 94
(نیمه اول دوره هشتم مجله پارسی نامه )


لینک سایز بزرگتر چدول گزارش فعالیت دبیران سرویس ها