بنام خدا

سرکار خانم معصومه سادات موسوی

با توجه به استعفای سرکار خانم توحیدی از دبیری مجله پارسی نامه و با توجه به سوابق و شایستگی هایی که از جنابعالی سراغ داریم و با تجربه گرانبهایی که در دور اول و دوم سردبیری مجله پارسی نامه داشته اید، جنابعالی را به سمت سردبیر مجله پارسی نامه منصوب می نمایم.

پیگیری مجدانه برای ایجاد تحولات مبنایی در ساختار و مدیریت مجله، بازنگری در سیاستها و روشهای موجود و بهینه سازی و طراوت بخشی به مجله از اهم اولویتهای پارسی نامه در مقطع فعلی است که اطمینان دارم با تلاش و درایت و دلسوزی شما به این مهم در مدت زمان مناسبی دست خواهیم یافت.

امیدوارم با کمک و همکاری همه دبیران دوره های پنجگانه مجله پارسی نامه و نیز دیگر کاربران فرهیخته ای که در پارسی بلاگ حضور گسترده دارند، شاهد بالندگی و طراوت روزافزون مجله پارسی نامه باشیم.

از زحمات صادقانه و دلسوزانه سرکار خانم توحیدی در دوران تصدی سردبیری مجله کمال تشکر و قدردانی را دارم و توفیق شما را در این دوره جدید از درگاه خداوند متعال خواهانم.

سید محمدرضا فخری

مدیر مسئول مجله پارسی نامه