با نام و یاد خدا

سلام به شما دوستان و همراهان پارسی‌ یار

پـــارسی ‌یـــار به عنوان یک شبکه اجتماعی مانند سایر شبکه‌ های اجتماعی دیگر

دارای ضوابط و قوانین خاص خودش است.

ضوابطی که اگر رعایت شود، قطعا فضای همدلی‌ ها و همیاری‌ها را مهربان‌تر، باصفاتر

و در عین حال اخلاقمدارتر می‌کند

که این خود نعمتی است که شاید سایر شبکه‌‌های اجتماعی از آن کمتر بهره برده باشند.

اصولی که مدیران پارسی‌بلاگ به عنوان ضوابط شبکه اجتماعی پارسی‌یار بر آن تأکید دارند،

رعایت نکاتی اخلاقی است که برپایه ارزش‌های فرهنگی، دینی و عرف جامعه ما نهاده شده است؛

 از جمله این نکات می‌توان به:

1-خودداری از تولید و کپی فیدهایی با محتوای غیراسلامی و غیراخلاقی

2- خودداری از استفاده از عکس‌ها  و تصاویری که با موازین شرعی و عرفی جامعه ما همخوانی نداشته باشد.

( عرف پارسی‌یار برگرفته از مبانی دینی است و به عرف و فضای کاری سایر شبکه‌های اجتماعی کاری ندارد)

3- خود داری از هر گونه سوء استفاده از این مکان برای تخریب افراد حقیقی و حقوقی

و تولید یا دامن زدن به شایعات

هر فردی که با هر یک از این تخلفات وارد فضای پارسی‌یار شده و باعث کدورت خاطر سایرین شود

به ویژه با تخلف شماره 2 که بیشترین تخلفات را در بر دارد، برخورد انضباطی

بنابر تشخیص مدیرپارسی بلاگ صورت خواهد گرفت.

سردبیر مجله پارسی نامه