به نام خدا 

کاربران عزیز پارسی بلاگ سلام

با توجه به اتمام دوره فعالیت دبیران گرامی دور سوم مجله دربیست وچهارم بهمن،گزارش فعالیت دبیران دور سوم درمدت زمانی238روز به شرح آمار و نمودارهای ذیل ارائه می گردد.همچنین لازم به توضیح است که آمار مربوط به  پیام های پیامرسان دردوره 192 روزه جمع آوری گردیده است چرا که پیش از آن، پیام ها بصورت صف بررسی نمی شده و بنابرین آماری از فعالیت قبلی هردبیر دردست نیست.قابل ذکر است درطول دوره سه نفر ازدبیران ازجمع منفک شده اند که دراین آمار اشاره ای به فعالیت آنهانشده است. همچنین فعالیت های خانم توحیدی که دردور سوم به عنوان دبیراول به فعالیت اشتغال داشته اند علاوه برآمار ذیل،مشتمل بروظیفه رسیدگی به انتخاب سایر دبیران و همچنین اعتراض کاربران نیز بوده است که دراین گزارش اشاره ای به آنها نشده است.لازم است مجدداً از زحمات و خدمات یکایک دبیران گرانقدر دور سوم تقدیر و تشکر نماییم .

برای دیدن تصاویر دراندازه بزرگتر روی هرکدام کلیک کنید.

 گزارش فعالیت کمی دبیران دور سوم

سهم دبیران درتامین مطالب مجله

نمودار بررسی نوشته

نمودار نسبت انتخاب به بررسی

نمودار تیتر بندی

نمودار انتخاب پیام های پیامرسان

نمودار انتخاب از سایر پایگاه ها