قرمز سبز آبي خاکستري
خوشا كسى كه معاد را به ياد آورد ، و براى حساب كار كرد ، و به گذران روز قناعت نمود ، و از خدا راضى بود . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت