قرمز سبز آبي خاکستري
برترين خرد، شناخت آدمي به خويش است . هركه خود را شناخت، خرد ورزيد و هركه نشناخت گمراه شد . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت