قرمز سبز آبي خاکستري
از دشمني كه در سينه ها مخفيانه رخنه مي كند و در گوشها آهسته مي دمد، بپرهيزيد . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت