قرمز سبز آبي خاکستري
به خدا سوگند، آن كه دنيا را دوست دارد و باجز ما دوستي مي كند، خدا را دوست ندارد . هركه حقّ ما رابشناسد و ما را دوست بدارد، در حقيقت، خداوند ـ تبارك وتعالي ـ را دوست داشته است . [.امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت