شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ @};-

قلمدون
@};-
@};-
عکس مخالف با موازين شرعي و عرفي و اينا تخلف شماره دو هست
خودداري از استفاده از عکس‌ها و تصايري که با موازين شرعي و عرفي جامعه ما همخواني نداشته باشد. ( عرف پارسي‌يار برگرفته از مباني ديني است و به عرف و فضاي کاري ساير شبکه‌هاي اجتماعي کاري ندارد)
سه تخلف عنوان گرديده که با کلمه خودداري آغاز ميشوند
خيلي هم عالي/ احسنت به شما
هما بانو
@};-
قلمدون
@};-
هما بانو
@};-
*خاطره*
رعايت همين قوانين و نظارت بر کاربران باعث شده پارسي يار شبکه ي اجتماعي امن و منحصر به فردي باشه .. خدايتان حفظ کناد !@};- @};- @};-
هما بانو
ممنون ستاره عزيزم@};- @};-
هما بانو
@};-
قلمدون
@};-
@};-
هما بانو
{a h=nostalgic2}nostalgic2{/a} @};-
هما بانو
@};-
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
پارسي نامه
78 امتیاز
13 برگزیده
1804 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top