قرمز سبز آبي خاکستري
در ادب نفست اين بس كه واگذارى ، آنچه را از جز خود ناپسند شمارى . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت