شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
@};-
بسيار عالي @};-
هما بانو
زنده باشيد بزرگوار..
به نوبه خودم از زحمات شما و همه دبيران تشكر مي كنم
@};- @};- @};- @};- @};-
هما بانو
زنده باشيد آقاي لنگرودي بزرگوار.. من هم از همکاري و همياري شما بزرگوار سپاسگذارم ..
هما بانو
ممنونم مهسا عزيز.. @};- @};-@};-
هما بانو
ممنونم آقا پارسا @};-
@};- @};- @};- @};-
@};-
هما بانو
زنده باشيد بزرگوار..
@};-
هما بانو
@};-
تيناتك
@}@};- @};- ;-
@};-
سربازآقا
حالا مطلب کسي رو انتخاب کنيد چه مزيتي داره براش، مثلا اعتباره؟ پولي بهش تعلق ميگيره؟ اصلا اين مجله چي هست؟ فکر نمي کنيد کار بيهوده و سرکارييه؟
ساعت ویکتوریا
پارسي نامه
78 امتیاز
13 برگزیده
1807 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top