قرمز سبز آبي خاکستري
شهرى تو را از شهر ديگر بهتر نيست . بهترين شهرها آن بود كه در آنت آسايش زندگى است . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت